Pagina de start


PRIMĂRIA

conducere

departamente

consiliul local

proiecte de dezvoltare


ORAŞUL

scurt istoric

geografie

locuitori

cultură, sport

religie

īnvăţămānt

sănătate


AFACERI

 facilităţi legislative

firme īn Oraviţa


TURISM

obiective turistice

trasee turistice

cazare şi masă


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT INTEGRARE EUROPEANA SI INFORMATICA:

 

- STĀNGU RAMONA MARIANA - inspector programe

>> declaraţie de avere; >> declaraţie de interese

Link-uri accesare şi informare - Fonduri nerambursabile Europene:

 

 

www.fonduri-structurale.ro  www.inforegio.ro     www.finantare.ro           www.mie.ro                           www.adrvest.ro              www.infoeuropa.ro                www.euractiv.ro      www.consultanta-proiecte.eu

 

 

 

 

 


 

 

Reglementarile privind Fondurile Structurale 2007-2013

Politica de coeziune a Uniunii Europene se va concentra in perioada 2007-2013 pe crestere economica si crearea de locuri de munca. Investitiile in coeziune economica si sociala vor insuma 308 miliarde de euro.

     Investitiile in coeziune economica si sociala vor insuma 308 miliarde de euro (in preturi la nivelul anului 2004) si vor fi directionate in majoritate (82%) spre obiectivul "Convergenta", respectiv spre statele membre si regiunile cele mai slab dezvoltate.

     In celelalte regiuni, aproximativ 16% din Fondurile Structurale vor sustine proiecte vizand inovarea, dezvoltarea durabila, imbunatatirea accesului si instruirea, conform obiectivului "Competitivitate Regionala si Ocuparea fortei de munca".
Restul finantarilor din Fondurile Structurale vor sustine proiecte de cooperare transfrontaliera, transnationala si inter-regionala, conform obiectivului "Cooperare Teritoriala Europeana".

     Articolele 158-162 ale Tratatului de instituire a Comunitatilor Europene stipuleaza faptul ca Uniunea trebuie sa promoveze o dezvoltare generala armonioasa si sa consolideze coeziunea economica si sociala prin reducerea disparitatilor de dezvoltare dintre regiuni.

     Pentru perioada 2007-2013, baza legala a instrumentelor care vor sustine realizarea aceste obiective este reprezentata de un pachet de cinci regulamente adoptate de Consiliul UE si de Parlamentul European in iulie 2006.

     Principiile de baza ale interventiilor prin Fonduri Structurale sunt:
1. Principiul aditionalitatii
2. Principiul cofinantarii
3. Principiul rambursarii
4. Dezangajarea automata (regula N+2)
5. Respectarea reglementarilor nationale privind:
- Ajutorul de Stat
- Achizitiile Publice
- Protectia Mediului
- Egalitatea de sanse

     1. Un Regulament General defineste principiile comune, regulile si standardele de implementare a celor trei instrumente de coeziune, respectiv Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC). Bazat pe principiul gestiunii comune a Uniunii si a statelor membre si regiunilor, acest regulament defineste un proces de programare innoit, bazat pe Liniile Directoare Strategice Comunitare privind Coeziunea si pe documentele derivate, precum si pe standardele comune privind managementul financiar, controlul si evaluarea.

     Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 contine prevederile generale aplicabile Fondului European pentru Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si Fondului de Coeziune si abroga Regulamentul nr. 1260/1999.

Detalii:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/general/ce_1083(2006)_en.pdf

     2. Regulamentul privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) defineste rolul FEDR si domeniile de interventie precum promovarea investitiilor publice si private care contribuie la reducerea disparitatilor regionale in cadrul Uniunii. FEDR va sustine programe care vizeaza dezvoltarea regionala, progresul economic, cresterea competitivitatii si cooperarea teritoriala. Prioritatile de finantare includ cercetarea, inovarea, protectia mediului si prevenirea riscurilor, dar si investitiile in infrastructura (in regiunile cel mai putin dezvoltate).

     Regulamentul nr. 1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, din 5 iulie 2006, contine prevederile referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si abroga Regulamentul 1783/1999

Detalii:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/feder/ce_1080(2006)_en.pdf

     3. Fondul Social European (FSE) va fi implementat in conformitate cu Strategia Europeana de Ocupare a Fortei de Munca si se va concentra pe patru domenii principale: cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, imbunatatirea accesului la ocupare si participare pe piata muncii, imbunatatirea nivelului de incluziune sociala prin combaterea discriminarii si facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor dezavantajate, precum si promovarea parteneriatului pentru reforma in domeniile ocuparii si ale incluziunii.

     Regulamentul nr. 1081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, din 5 iulie 2006, contine prevederile referitoare la Fondul Social European (FSE) si abroga Regulamentul nr. 1784/1999.

Detalii:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fse/ce_1081(2006)_en.pdf

     4. Fondul de Coeziune (FC) sustine masurile din domeniul protectiei mediului si al retelelor pan-europene de transport. Fondul este deschis accesului statelor membre al caror venit national brut (VNB) este mai mic de 90% din media comunitara, respectiv noile state membre, Grecia si Portugalia. Spania va fi eligibila pentru finantari din Fondul de Coeziune in regim de tranzitie. In cei 7 ani care vor urma, FC va sustine alaturi de FEDR mai degraba programe multi-anuale de investitii gestionate in mod descentralizat, decat proiecte individuale care necesita aprobarea Comisiei.

     Regulamentul Consiliului nr. 1084/2006 din 11 iulie 2006 defineste conditiile de infiintare si functionare ale Fondului de Coeziune si abroga Regulamentul nr. 1164/94.

Detalii:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/cohesion/ce_1084(2006)_en.pdf

     6. Cel de al cincilea Regulament introduce Gruparea Europeana pentru Cooperare Teritoriala (EGTC), al carui scop va fi acela de a facilita cooperarea trans-frontaliera, trans-nationala si/sau inter-regionala intre regiuni si autoritati locale. Acestea din urma vor dobandi personalitate juridica in scopul implementarii programelor de cooperare teritoriala, in baza unei conventii incheiate intre autoritatile publice participante de la nivel  national, regional, local sau alte autoritati publice.

     Regulamentul nr. 1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, din 5 iulie 2006,  constituie baza legala a infiintarii unei Grupari Europene pentru Cooperare Teritoriala (EGTC).

Detalii:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)_en.pdf
Sursa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm
Monica Dimitriu,
monica.dimitriu@ccib.ro

Sursa: Eu-Ro Jurnal CCIB

     Articole legate de acelasi subiect

S-a lansat prima licitatie de proiecte pentru fondurile structurale | 10 Septembrie 2007

Fondurile europene pentru dezvoltare rurala vin in decembrie sau ianuarie | 7 Septembrie 2007

Criteriile de selectie si ghidul solicitantului pentru 'Regio' - gata de luna aceasta | 7 Septembrie 2007

 

  pagina de start proiecte de dezvoltare departamente scurt istoric cultura, sport