Pagina de start


PRIMĂRIA

conducere

departamente

consiliul local

proiecte de dezvoltare


ORAŞUL

scurt istoric

geografie

locuitori

cultură, sport

religie

īnvăţămānt

sănătate


AFACERI

 facilităţi legislative

firme īn Oraviţa


TURISM

obiective turistice

trasee turistice

cazare şi masă


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR:

 

- TUDOR ALEXANDRU - Consilier

>> declaraţie de avere; >> declaraţie de interese

- FIRI EUGENIA - referent

>> declaratie de avere; >> declaraţie de interese

- VASILONI GINA - referent

>> declaratie de avere; >> declaraţie de interese

 

FORMULARE DE COMPLETAT

ATENTIE:

        Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.

        In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).

        Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai olograf.

 Cerere pentru eliberarea actului de identitate

 Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului

 Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar

 Declaratie solicitant conform art. 27, lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

 Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

 Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania

 Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

 

- Drepturile persoanei īn contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

        Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor are obligatia de a utiliza datele de identificare si adresele cetatenilor romani in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate. Scopul colectarii datelor este: cunoasterea numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul Romaniei.

        Potrivit dispozitiilor art.18 coroborat cu art.42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata prin Legea nr.290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cetatenii au obligatia de a furniza datele de identificare, acestea fiind necesare tinerii evidentei cetatenilor romani. Refuzul comunicarii determina incalcarea dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.

        Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate urmatorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentantilor legali ai acesteia, parteneri contractuali ai operatorului, autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale/locale, politie, societati bancare, societati de asigurare si reasigurare, casele de asigurari de sanatate judetene, Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, institutii cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor, Ministerul Afacerilor Externe, ambasade straine acreditate in Romania, Guvernul Romaniei, institutii publice cu atributii in domeniul apararii sigurantei nationale si ordinii publice.

        Conform dispozitiilor art.12-15 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cetatenii romani beneficiaza de dreptul de informare, de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri scrisa, datata si semnata, adresata Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor cu sediul in str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, municipiul Bucuresti, sau la adresa de E-mail: inep@mai.gov.ro. De asemenea, este recunoscut dreptul fiecarui cetatean de a se adresa justitiei.

        Datele cu caracter personal pot fi transferate in strainatate cu respectarea dispozitiilor art.5, art.29 si art.30 din Legea nr.677/2001.

        Datele transferate in strainatate pot avea ca scop: constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie, recuperarea creantelor unor cetateni romani catre autoritatile altor state.

 

 

Link-uri utile:

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INSPECTORATUL NATIONAL PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CARAS-SEVERIN

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

  pagina de start proiecte de dezvoltare departamente scurt istoric cultura, sport