Pagina de start

PRIMĂRIA

conducere

departamente

consiliul local

proiecte de dezvoltare

ORAŞUL

scurt istoric

geografie

locuitori

cultură, sport

religie

īnvăţămānt

sănătate

AFACERI

 facilităţi legislative

firme īn Oraviţa

TURISM

obiective turistice

trasee turistice

cazare şi masă


 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

- servicii, birouri,  localizarea acestora:  

(sunt publicate declaraţiile de avere şi cele de interese ale funcţionarilor publici)   

  Secretar oraş Oraviţa

Parter         - camera   4
  Arhitect Şef Parter         - camera   8
- Compartiment Urbanism Parter         - camera   7

  Birou Financiar-Contabil - Contabil Şef

Parter         - camera 18

- Compartiment Impozite şi Taxe Parter         - camera 12
- Compartiment Contabilitate Parter         - camera   9

  Serviciul Public de Asistenţă Socială

Parter         - camera 15

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a  Persoanelor

Demisol
- Arhiva Demisol      - camera 23
- Compartiment Stare Civilă Demisol      - camera 24
- Compartiment Evidenţa Persoanelor Demisol      - camera 25

  Serviciul Secretariat - Administrativ

Etaj I           - camera 19

- Biroul pentru Relaţii cu Publicul Parter         - camera 16
  Referent de specialitate - Consilier juridic Parter         - camera   5
  Registratură Parter         - camera   5
  Compartiment Juridic Etaj 1         - camera   24
  Compartiment Cadastru Parter         - camera   3
  Compartiment Agricol Parter         - camera   1
  Dezvoltare,strategii,management de proiect şi relaţii internaşionale Parter         - camera 17
  Compartiment Audit Parter         - camera   1
  Compartiment Resurse Umane Parter         - camera   1
  Serviciul de Voluntariat şi Situaţii de Urgenţă Demisol      - camera 26
  Compartiment Comercial - Transport Parter         - camera   3
  Compartiment R.E.C.L. - Reţeaua Electronică a Comunităţii Locale Parter  - camera 13, 14
  Birou Expert pentru Romi Etaj al II-lea (aripa stāngă) -  camera
  pagina de start proiecte de dezvoltare departamente scurt istoric cultura, sport